Rudolf H. Mohr

Skatterådgiver


Født 1951, en søn og en datter

Specielle arbejdsområder:

 • Byggerierhvervet og handelsområdet
 • Skatte- og driftsøkonomisk rådgivning ved køb og salg af virksomheder
 • Fastlæggelse af kort- og langsigtede virksomhedsmål
 • Rådgivning ved skifte og dødsboer

Mobil: +49 171 8613546

E-Mail: mohr@steuerberater-mef.de

Klaus Erichsen

Skatterådgiver


Født 1960, gift, to døtre

Specielle arbejdsområder:

 • Udvikling og realisering af projekter indenfor området vedvarende energi
 • Opstilling af finansieringskoncepter
 • Driftsøkonomisk rådgivning
 • Opstilling af rentabilitets- og likviditetsberegninger
 • Rådgivning af stiftelser

Mobil: +49 160 96969207
E-Mail: erichsen@steuerberater-mef.de

Maik Feddersen

Skatterådgiver, Erhvervsøkonom med diplomuddannelse


Lederen af rådgivningskontoret i Wyk på Föhr
Født 1968, gift, tre sønner og en datter

Specielle arbejdsområder:

 • Udvikling og realisering af ejendomsprojekter
 • Virksomhedsomdannelser
 • Erhvervsmæssig ejendomshandel
 • Risikostyring moms
 • Valg af retsform ud fra skatte- og ansvarsmæssige overvejelser
 • Aktiv virksomhedsudvikling
 • Forberedelse af og medvirken til eksterne skattemæssige undersøgelser

Mobil: +49 175 2920268
E-Mail: feddersen@steuerberater-mef.de

Birgit Pfeffermann

Skatterådgiver, Erhvervsøkonom med diplomuddannelse


Født 1966, gift, en søn og en datter

Specielle arbejdsområder:

 • Vedvarende energi
 • Håndverk
 • Hospitallity
 • Landbrug
 • Servicevirksomheder
 • Driftsøkonomisk rådgivning
 • Eksterne regnskabssystemer
 • Investering, finansiering og rating

Mobil: +49 160 830 89 04
E-Mail: duehrsen@steuerberater-mef.de

Uwe Lüttschwager

Skatterådgiver


Født 1962, to sønner og en datter

Specielle jobmæssige arbejdsområder:

 • Aktiviteter af tyske virksomheder i Danmark
 • Moms
 • Hospitality
 • Håndværk
 • Byggeerhvervet
 • Sammenligning af beskatninger
 • Immobilier
 • Erhvervsmæssig ejendomshandel

Mobil: +49 171 500 46 68
E-Mail: luettschwager@steuerberater-mef.de

Helge Feddersen

Skatterådgiver, Diplom forretningsmand


Lederen af skatterådgivningskontoret på Sild
Født 1981, gift, to døtre

Specielle arbejdsområder:

 • Udvikling og realisering af investeringsprojekter
 • Oprettelse af erhvervs-, skatte- og koncern-balancer, reporting
 • Skatteplanlægning
 • Virksomheds-bedømmelser
 • Offentlige selskaber
 • Moms

E-Mail: helge.feddersen@steuerberater-mef.de

Hans-Christian Acktun

Bachelor of Arts, Skatterådgiver


Partner
Født 1983, gift, to døtre, en søn

Specielle arbejdsområder:

 • Opstilling af årsregnskab og skatteregnskab med beretning
 • Omkostningsregnskab som led i finansbogføring
 • Forvaltning af personselskaber (OHG, KG, GmbH & Co. KG)
 • Udarbejdelse af erhvervs- og skatteretlige mellemregningskonti
 • Formue- og virksomhedssuccession samt arveafgift

E-Mail: hans-christian.acktun@steuerberater-mef.de

Marco Wehking

Skatterådgiver


Partner
Født 1987, gift

Specielle arbejdsområder:

 • Udarbejdelse af årsregnskab og skatteregnskab samt koncernregnskab, beretningsaflæggelse
 • Handelsvirksomheder
 • Servicevirksomheder
 • Børsnoterede selskaber
 • Turisterhvervet

E-Mail: marco.wehking@steuerberater-mef.de

Olde Nahnsen

Bachelor of Science, Skatterådgiver


Partner
Født i 1986, forlovet, en datter

Specielle arbejdsområder:

 • Virksomhedsstart-ups og virksomhedsfølge
 • Lov om arv og skat
 • Momsafgiftslovgivning
 • skatterådgivning og forretningsrådgivning

Mobil: 0151/64620327
E-Mail: olde.nahnsen@steuerberater-mef.de